Categories: Firefox Nyheter Sikkerhet

Nye utviklingsskanaler for hyppigere utgivelser av Firefox

Etter at Firefox 4 ble lansert, har Mozilla gått over til en hyppigere utgivelses- og utviklingssyklus – for å levere nye funksjoner, ytelsesforbedringer, sikkerhetsoppdateringer og stabilitetsforbedringer for brukerne.

Inntil nå var det tre kanaler for å teste nye funksjoner i Firefox:

  • Nattlig test bygg – Inkluderer funksjoner som ikke er testet av Mozilla QA, tidligere kalt Minefield – nå bare Nightly
  • Firefox Beta – Generelt teste stabiliteten av nye funksjoner og forbedringer i neste versjon av Firefox
  • Firefox endelig utgivelse – Leverer de polerte og stabile funksjonene i Firefox til hundrevis av millioner av brukere

Mozilla gjør en endring i utgivelsen av nye versjoner av Firefox, de skal komme raskere og gi brukerne flere muligheter til å delta i utviklingen av Firefox.
Mozilla har lansert Aurora-kanalen som en del av et bredere initiativ for å skape kanaler som leverer funksjoner til brukerne på ulike nivåer av kvalitet og polering. Denne kanalen er det der brukere kan teste de nyeste funksjonene og innovasjoner. Brukere kan forvente en økning i poleringen fra de rå, cutting edge funksjonene i de nattlige byggene av Firefox. Aurora utgivelser er kanskje ikke så stabil som beta eller endelige utgivelser.
Oversikt over de forskjellige kanalene

Sjekk ut de nye logoene som er brukt på hver kanal.
aurora-nighly-beta-logoer
Kilde: New Channels for Firefox Rapid Releases | The Mozilla Blog
Mer utfyllende informasjon: Mozilla Developer News » New development channels and repositories for rapid releases.