Categories: Firefox Sikkerhet

Sikkerhet og personvern på nettet

Et av de viktigste målene med Firefox er å gjøre nettet trygt å bruke for alle, slik at hvem som helst kan bruke nettet uten å nevneverdig bekymre seg for personer med tvilsomme hensikter.

Firefox hjelper deg blant annet å holde deg borte fra nettsteder som er kjent for å spre virus og for å forsøke å svindle deg. Men når du først trår på ukjent territorium, så gir den deg også verktøyene du trenger for å gjøre smarte valg. Firefox tilbyr blant annet følgende sikkerhetsfunksjoner:

  • Øyeblikkelig nettsted-ID. Du kan klikke på ikonet til venstre i adresselinjen for å få en umiddelbar rapport om nettstedets identitet er bekreftet, og om du kan føle deg trygg på at ingen kan se eller endre informasjonen som sendes til nettsidetjeneren.
  • Anti-nettsvindel. Firefox laster ned en oppdatert liste over nettsvindel-sider 48 ganger om dagen. Dersom du ved et uhell skulle åpne en lenke til et slikt nettsted i Firefox, vil du få en feilmeldingsside isteden.
  • En nettjeneste for å oppdage utdaterte programtillegg. Dersom du har utdaterte programtillegg («plug-ins») på datamaskinen er det en sikkerhetsrisiko. Du bør alltid bruke den nyeste versjonen av programvare du har installert, for å være sikker på at du har de nyeste sikkerhetsfiksene.
  • … og mange andre sikkerhetsfunksjoner.

Les også mer om hvordan Firefox holder deg trygg på nettet hos Mozilla Europa.

Den neste versjonen av Firefox, Firefox 4, som ventes i november og nå er tilgjengelig i beta-versjon, vil ha enda flere sikkerhetsmekanismer for å forbedre personvernet. Blant annet vil CSS-historikk «sniffing» ikke lenger være mulig. Firefox 4 vil også ha en implementasjon av Content Security Policy-spesifikasjonen (CSP) for å forhindre XSS-angrep.