Categories: Firefox Nyheter

Firefox Home for iPhone er oppdatert

En oppdatert versjon av Firefox Home for iPhone har nå i noen dager vært tilgjengelig på iTunes. Denne versjon v1.0.1 retter mange problemer som er rapportert med den første utgaven. Mer informasjon er tilgjengelig på nettsidene.

Firefox Home for iPhone er i seg selv ikke en nettleser (i motsetning til den «vanlige» Firefox), men er heller et tillegg til Safari-nettleseren som gjør det lettere å ta med seg historikk, bokmerker og åpne faner fra den «vanlige» Firefox på PC. Programmet er basert på Firefox Sync. Tanken med programmet er å gi en mer personlig opplevelse i nettsurfingen ved å la brukere enkelt kunne få tilgang til sine personlige data, også når den mobile enheten av tekniske grunner ikke er i stand til å kjøre den fullstendige Firefox-nettleseren.