Categories: Diverse Firefox Nyheter

Intern støtte for video og lyd i Firefox 3.1

Intern støtte for bilder var en av de tingene som gjorde Firefox’ fjerne slektning Mosaic til nettleseren som virkelig satte i gang internettrevolusjonen tidlig på 90-tallet. Siden det har det vært gjort mange forsøk på å finne greie måter å bruke video og lyd i nettleserne, men dette har stort sett vært håndtert ved hjelp av plug-ins med proprietære løsninger.

Med innføringen av HTML 5 åpnes det for bruk intern støtte for video og lyd, med egne HTML-tags <video> og <audio>. Firefox 3.1 ligger an til å få støtte for disse HTML-taggene, med underliggende støtte for de åpne formatene Theora video og Vorbis audio.

Dette er nok litt sære formater, med lite stoff tilgjengelig, i forhold til formatene MP3, MPEG, Quick Time og Flash Video, men å støtte disse formatene ville ikke være mulig uten å inkludere kode med rettighetsbegrensninger i Firefox. Håpet er at markedet vil snu, og de åpne formatene vil blir foretrukket i fremtiden hvis de er godt støttet i nettleserne. Det er muligens litt ambisiøst, men historien har vist at slike ting kan endre seg overraskende fort. For få år siden lurte alle på hvilket videoformat som skulle «vinne» av Quick Time, Real Video og Windows Media. Nå står Flash video for en dominerende andel av videostoff på nettet, uten at de en gang var med i racet for få år siden.

Det blir spennende å følge med. Kanskje viktigst blir det å se om andre nettlesere følger etter. Det er en utfordring at to av de store nettleserprodusentene, Apple og Microsoft, begge har egne videoformater som de nok vil foretrekke. Her må Firefox og Opera trekke verden i rett retning. Ser vi muligens samme video- og audiostøtte i Opera 10?

2 comments on “Intern støtte for video og lyd i Firefox 3.1”

  1. Danny wrote on

    Haaper sykt at folk vil foretrekke aa bruke Theora og Vorbis, de er geniale formater med herlig kvalitet! Vorbis slaar ut Lame MP3 og AAC, og Theora er paa lik linje/bedre enn XviD.

  2. helge hundhammer wrote on

    rrrrrr