Categories: Diverse Firefox Nyheter

Fortsatt vekst for Firefox

Avisene er flinke til å tilpasse overskrifter og artikler slik at informasjonen de formidler vinkles i en retning som fanger manges oppmerksomhet. Dette er et journalistisk grep som brukes for å trekke mest mulig lesere til en sak, slik at de får størst mulig utbytte av annonseringen. Det meste av informasjon kan vinkles enten positivt eller negativt, avhengig av hva journalisten ønsker å oppnå.

VG har et godt eksempel på dette når de skriver at «Veksten avtar for Firefox«. I artikkelen skriver de at en måling fra analyseselskapet Net Applications viser at veksten av markedsandel for Firefox i juli 2008 var på 0,2 prosentpoeng.

I utgangspunktet kan man se på det som en ikke-sak. Det er en liten endring, og det er egentlig ikke noe mer å si. Eller man kan som VG velge å forutsette at det var forventet en høyere vekst av markedsandel, og at enn vekst som er litt lavere enn forventet er noe som har nyhetsverdi.

Personlig ser jeg det som positivt at Firefox faktisk fortsatt har vekst i markedsandel. Firefox har fått en eventyrlig utvikling i årene siden utgivelsen av første versjon, og få hadde vel trodd at det noen gang kunne skje for fem-seks år siden da Internet Explorer omtrent hadde hele nettlesermarkedet alene.

Egentlig er det gledelig å registrere at Norges største avis har såpass høy forventning til at Firefox skal vokse seg enda større, at de anser en vekst på 0,2 prosentpoeng i en gitt måned som såpass lavt at det har nyhetsverdi i seg selv. Dette lover bra for fremtiden!